Skip to main content

Kerken

Kerken en ook christelijke geloofsgemeenschappen willen binnen ONE Apeldoorn de liefde van Christus uitstralen door diaconaal oog en oor te hebben voor :

  • mensen in armoede en minder bedeelden
  • mensen, die worstelen met schulden
  • mensen, die ontheemd zijn, zoals vluchtelingen
  • mensen, die steun zoeken bij de opvoeding van kinderen
  • mensen, die eenzaam zijn en zich terugtrekken
  • mensen, die moeilijk werk kunnen vinden
    mensen, die op zoek zijn naar ...

Voor deze verschillende doelgroepen zijn er in de kerken van Apeldoorn initiatieven. Deze initiatieven en de omvang verschillen per kerkelijke gemeente.

Kerken zoeken daarbij de samenwerking met elkaar en christelijke sociale partners, die vanuit eenzelfde gedrevenheid concreet vorm willen geven aan hulp voor deze bovenstaande hulpvragers.