One Apeldoorn gaat verder

informele zorg

In de loop van dit jaar wil ONE Apeldoorn onder de aandacht brengen :
          * werkloosheid voor moeilijk bemiddelbare groepen
          * zorg voor vluchtelingen (statushouders)
          * informele zorg voor ouderen en achtergestelden
          * rol en betekenis van steungezinnen in opvang van jongeren