Programma Diaconale markt 2022

18.30 – 19.00 uur    inloop en aanmelding deelnemers
                              inrichting kraampjes sociaal maatschappelijke organisaties

19.00 – 19.15 uur    Opening en mededelingen door Johan Lammers

19.15 – 19.30 uur    Gastspreker fractievoorzitter CU de heer Ben Bloem

19.30 – 20.00 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting
                              (afgewisseld met korte speeches sociale partners)

20.00 – 20.15 uur    Gastspreker stichting Williams/ Schenkers Apeldoorn
                              de heer Matt van Maastricht

20.15 – 20.45 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting
                              (afgewisseld met korte speeches sociale partners)

20.45 – 21.00 uur    Gastspreker Huub de Vries …………………………………………

21.00 – 21.30 uur    Markt en onderlinge Ontmoeting
                              (afgewisseld met korte speeches sociale partners)

21.30 – 21.40 uur    Afsluiting van de markt en mededelingen
                            
Accent is de Ontmoeting
Nadere kennismaking diaconaal Apeldoorn.
Gesprekspunten kunnen o.a. zijn :
- Wat vinden we als kerken van (meer) diaconale samenwerking (bv projecten) ?
- Wat kunnen we met een aantal kerken bv in de buurt (gaan) opzetten ?
- Welke knelpunten zien we ? Ook bv in de inzet van vrijwilligers ?
- Wat zou handig zijn om bv met de sociale partners af te spreken ?
- Voorziet bv een tweejaarlijkse Diaconale Markt in een behoefte ?

Taboedoorbrekers
Voor elke aanwezige kerk ligt bij het informatiepunt ONE Apeldoorn op de markt
een diaconaal vragenspel gereed. Gratis af te halen !
Met stellingen over geld en schulden, eenzaamheid en hulp, werk en perspectief.