One en sociale partners

Op onze website (www.one-apeldoorn.nl) kunt u meer in grote lijnen lezen over de aan ONE verbonden sociale partners. Kijk daarvoor op het tabblad Organisaties.

De stichtingen :

  • CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn / hulp bij acute nood waar geen helper is)
  • DORCAS (Kringloopwinkel > projecten gericht op duurzame hulp alleramsten)
  • GAVE (Gastvrij ontvangen van Vluchtelingen)
  • JOBHULPMAATJE (Mens – en doelgericht werkzoekenden ondersteunen)
  •  KERK & VLUCHTELING (Welkom aan Vluchtelingen)
  •  PRESENT (Omzien en Zorg voor elkaar)
  • SCHULDHULPMAATJE (Eerste hulp bij schulden / en werken aan gedragsverandering)  

De werkgroepen:

  • VAKANTIEGELD SAMEN DELEN (Vakantiegeld delen met armen in Apeldoorn)
  • WEEWEE CAFE (ontmoetingsplek werklozen)