Skip to main content

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Oproep van Kerk in Actie

Bij alles was deze week gebeurde, overheerste steeds de oorlog in de Oekraïne. Het was een week die vertwijfeld laat afvragen wat we kunnen doen. We kunnen in ieder geval 1 ding doen: ons voorbereiden. Bijvoorbeeld op de komst van meer vluchtelingen naar West-Europa.

Dat hebben we deze week gedaan. We hebben alle gemeentelijke CU-fracties aangeschreven en hen gevraagd om samen te werken met Takecarebnb. Zodat we in Nederland onze huizen openen voor vluchtelingen en er samen zijn voor alle slachtoffers van oorlog en geweld.

Hieronder vindt u de reacties van wethouders en gemeenteraadsleden van de ChristenUnie in Nederland. Als u wilt meehelpen om er te zijn voor vluchtelingen, alstublieft: vraagt u dan ook uw gemeente, zeker als die gemeente niet is genoemd in het onderstaande overzicht, om te gaan samenwerken met Takecarebnb. Maar ook, overweegt u alstublieft om een statushouder tijdelijk in uw huis op te vangen, voor hen en voor alle vluchtelingen van deze wereld en vraagt u alstublieft in uw gemeenschap om dat ook te doen. Wilt u meer informatie over het tijdelijk opvangen van een statushouder in uw gezin? Neemt u dan vooral contact op met Takecarebnb: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We ontvingen de volgende reacties van 48 gemeenten:

 • Achtkarspelen: “Donderdag zullen we dit onderwerp bespreken in onze fractievergadering.”
 • Alkmaar: “Wij zijn in Alkmaar erg bezig met de opvang van vluchtelingen, in Alkmaar speelt dit onderwerp al een geruime tijd en is het college zelfs gevallen nadat onder anderen wij een extra raadsvergadering hadden uitgeschreven om opvang te regelen voor het COA mbt de instroom vanuit de afghaanse vluchtelingen. Tot op heden is het ons niet gelukt om een AZC locatie open te houden voor vluchtelingen in Alkmaar. Wel weer een tijdelijke locatie voor 2 jaar voor statushouders. Kortom; we zetten ons maximaal in. Als we opnieuw in de raad komen na 16 maart en het onderwerp leent zich ervoor. Zullen wij dit zeker inbrengen.”
 • Apeldoorn: “Het initiatief Takecarebnb was bij mij niet bekend, maar mooi om te zien dat het tot goede resultaten heeft geleid. Ik heb uw mail doorgestuurd naar mijn collega's van de fractie, zodat we samen kunnen bekijken of we er mogelijk in Apeldoorn ook iets mee kunnen doen.”
 • Baarn: "In Baarn zijn we in november jl de samenwerking aangegaan met TakeCareBnb."
 • Best: Ook in Best gaan wij de motie indienen op de laatste vergadering voor de verkiezingen. Niet als verkiezingsstunt maar omdat het - vooral nu - zo nodig is. Heet iedereen welkom en gun ze de integratie in ons land die ze verdienen. Mijn betoog over dit onderwerp moet ik nog schrijven, maar wilde je dit al wel laten weten. Ook heb ik contact gehad met collega CU raadslid (Henk Jager) in Eindhoven die ook graag deze motie wil ontvangen. Ik heb deze naar hem verstuurd.
 • Bodegraven-Reeuwijk: “Mijn dochter vroeg vanmiddag of wij ons huis open wilde stellen voor vluchtelingen, als de situatie zich voor zou doen. Daar staan wij zeker voor open. We bespreken je mail in onze eerstvolgende fractievergadering.”
 • Dalfsen: "Afgelopen week hebben we dit initiatief meegenomen in de bespreking in de raad van het Uitvoeringsplan Inburgering. Dat werd heel positief ontvangen en we hoorden dat de beleidsmedewerkers zelfs al contact met jullie hebben gehad om te bespreken welke mogelijkheden er voor Dalfsen zijn. Wordt zeker vervolgd."
 • Delft:“Als de motie past bij een reeds geagendeerd onderwerp, zal ChristenUnie Delft beoordelen of deze motie meegenomen kan worden.”
 • Dijk en Waard: "Wij zullen dit onderwerp a.s. dinsdag bespreken in de fractie van ChristenUnie Dijk en Waard." 
 • Doetinchem: “Hartelijk dank voor de informatie. Ik heb zojuist onze wethouder gesproken en geattendeerd op Takecarebnb. Hij had er al eens van gehoord en neemt het mee in zijn overleg dat hij zo dadelijk heeft. Het college is namelijk op dit moment in gesprek en op zoek naar mogelijkheden voor de opvang van mensen uit Oekraïne. Het initiatief van Takecarebnb past hierbij en ze zullen het zeker meenemen in hun overwegingen hoe om te gaan met de tekorten aan plaatsen voor statushouders en de nieuwe stroom vluchtelingen.”
 • Ede: “Een motie (zie bijlage) is op 24 februari aangekondigd. Hij wordt voor oordeelsvorming toegevoegd aan de agenda van 7 april. Besluitvorming zal vermoedelijk twee weken daarna zijn.”
 • Eindhoven: "Als we opnieuw in de raad komen dan ga ik kijken of we er wat mee kunnen."  
 • Groningen: “De carebnb is onder onze aandacht en we zijn van plan daar de komende weken aandacht voor te vragen.”
 • Harderwijk: “Ik pak het hier - Harderwijk- op.”
 • Hattem: “Maandag aanstaande zullen we het meenemen in ons fractie overleg.”
 • Heerenveen: “Onze lijsttrekker heeft onze adjunct-griffier gevraagd of zij de Zwolse motie op Heerenveen toepasbaar wil maken. Beweging!” + een latere reactie: “Deze (bijlage) motie gaat naar de fracties en wordt donderdag ingediend tijdens de raadsvergadering door CU lijsttrekker Lia de Heij. Hopelijk krijgt het steun.”
 • Hengelo: “Hartelijk dank voor uw mails. Uiteraard hebben wij deze gezien, gelezen en ook al met mensen betrokken bij COA, vluchtelingenwerk en lokale projecten omtrent de hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en statushouders besproken. We gaan er nog deze week verder concreet mee aan de slag. Ik probeer u hierover op de hoogte te houden.” 
 • Hilversum: “ik zou wel graag even contact met u willen bellen over wat een gemeente meer kan betekenen voor uw organisatie dan wat de organisatie zelf kan bereiken qua samenwerking.” NB: de gemeente Hilversum en Takecarebnb hebben contact voor samenwerking. 
 • Hoogeveen: “We hebben binnenkort fractie en hopen dan deze brief te bespreken. In het kader van campagne is dit nog niet besproken. Na 8 maart hoor je van ons.”
 • Hoorn: “We sluiten ons hier graag bij aan. We kunnen helaas momenteel geen motie indienen zoals onze fractieleden in Achtkarspelen dat wel hebben gedaan. We zullen hier op een andere manier bij aandringen bij onze gemeente. Dit is inderdaad een heel mooi initiatief wat zeker op korte termijn al van heel veel waarde kan zijn voor mensen vanuit Oekraïne.” + een tweede reactie: “We hebben samen met andere partijen (D66, Groenlinks, PvdA) al vragen gesteld over de opvang van vluchtelingen. We zullen hier samen met deze partijen optrekken om ook dit mooie initiatief van de grond te krijgen in Hoorn.”
 • Houten: “Ik had niet gereageerd, maar de mail wel doorgestuurd naar de fractie. Echter onze laatste raadsvergadering is al geweest. Het is een prachtig initiatief. We gaan kijken of we er nog iets mee kunnen in de campagne.”  
 • Leiden: “Gisteren heb ik samen met bijna alle andere partijen uit de Leidse gemeenteraad een statement naar buiten gebracht waarin we ons uitspreken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Leiden. Je kan er hier[1] meer over vinden. Als ik daarvoor een geschikte mogelijkheid zie, zal ik bij het College ook wijzen op Takecarebnb. als mogelijke partner.”
 • Maassluis: “Ik ga het met de fractie bespreken en ook wil ik het met het lokale vluchtelingenwerk opnemen. Op basis daarvan wil ik bekijken of we het inderdaad kunnen meenemen in de komende verkiezingsdebatten.
 • Medemblik: “We gaan dit zeker bespreken.” Na deze reactie is een motie in Word-vorm verzonden voor het indienen van een motie in de gemeenteraad in Medemblik.
 • Meppel: “wij hebben tijdens de fractie van de week besloten om het idee in verkiezingsdebatten naar voren te brengen en na de verkiezingen ermee aan de slag te gaan.”
 • Midden-Drenthe: “We gaan het bespreken in onze fractie.”
 • Midden-Groningen: "We zullen uw mail volgende week bespreken in ons fractieoverleg."
 • Nunspeet: “In Nunspeet hebben we afgestemd met de betrokken ambtenaar en de wethouder. Zij staan er positief tegenover zich verder te verdiepen in takecarebnb. We hebben afgelopen woensdag schriftelijke vragen gesteld. Ik zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.”
 • Ommen: “We ontvangen op dit moment veel e-mails van bezorgde inwoners van onze gemeente die vragen wat de ChristenUnie kan doen voor vluchtelingen, maar onlangs natuurlijk vooral t.a.v. de Oekraïense vluchtelingen. Niet alleen de fractie van de ChristenUnie, overal krijgen politieke partijen uit de samenleving opmerkingen over het trieste noodlot van onze naaste in deze wereld die de dupe zijn van oorlog en/of hongersnood. Wij willen het in onze gemeente dan ook breed oppakken, zoals we dat vaker gedaan hebben en eigenlijk los van elke politieke kleur hierover spreken om zo tot een zo breed mogelijke actie te komen.”
 • Opsterland: “Wij willen bij ons in de gemeente graag kijken of wij er als CU iets mee kunnen. Mijn vraag, is er een voorbeeld motie in omloop welke je mij kunt mailen. Ik zal het dan in de fractie bespreken en dan met hen beslissen of/wat we kunnen.”
 • Overbetuwe: “Ik ga eerst contact opnemen met takecarebnb om te begrijpen wat de mogelijkheden zijn en of er al contact is geweest met onze gemeente. Ik kijk daarna of schriftelijke vragen een manier is om eea alvast tijdens de verkiezingen in gang te zetten. Voor die vragen kan ik de motie prima als uitgangspunt gebruiken.”
 • Rotterdam: “Geweldig initiatief, en voor ons reden om eind vorig jaar een motie[2] in te dienen om te zoeken naar een manier om als gemeente Rotterdam met takecareBNB te gaan samenwerken. Die motie is aangenomen en gesprekken zijn bezig. … Heel goed dat je dit initiatief breder onder de aandacht brengt. Geweldige manier om de samenleving te mobiliseren, Bij integratie zijn we allemaal aan zet! We doen dus ook een appél op de sameleving. We zijn als fractie in gesprek met kerken om dit appél ook via kerken te doen.”
 • Smallingerland: “We hebben morgenavond de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen. Daar is de volgende motie aan de orde die wij mee indienen” … (motie voor opvang Oekraïners) … “De door jou genoemde motie lijkt hier wel wat op maar is niet gelijk. We overwegen na de verkiezingen met deze motie te komen.”
 • Staphorst: “Als gemeente Staphorst wordt er al gebruik gemaakt van de logeerregeling. Ik ga dit binnenkort intern bespreken of en hoe we dit kunnen intensiveren.”
 • Steenwijkerland: “We zijn hier in Steenwijkerland ook aan het nadenken over een motie als het gaat om de mensen uit Oekraine. Ik ben nu in contact met GL over het formuleren van een motie o.i.d. Ik heb Takecarebnb daarin meegenomen als concreet idee.”
 • Súdwest-Fryslân: “Een hele sympathieke motie. We gaan hier zeker wat mee doen.”   
 • Terneuzen: “Onze fractie (CU Terneuzen) gaat deze week schriftelijke vragen indienen bij B&W over dit onderwerp.”
 • Teylingen: “Jullie plan voor opvang van de statushouders steunen wij graag. In de eerste raadsvergadering na de verkiezingen willen we daarom graag een motie daarover indienen.”
 • Tholen: “Hartelijk dank voor de mail met informatie over deze opvangmogelijkheid. We zullen deze zeker betrekken bij de vragen die zonder twijfel aan ons als gemeente gesteld gaan worden. Ik heb de overige collegeleden eveneens op de hoogte gebracht.”
 • Twenterand: “Wij werken in onze gemeente veel samen met VluchtelingenWerk Nederland en het werk van Takecarebnb kende ik nog niet. Ik ga dit zeker bespreken in onze fractie.”
 • Utrecht: “Op vragen van een aantal fracties heeft onze CU wethouder Rachel Streefland al aan de gemeenteraad gemeld dat de gemeente en deze organisatie al met elkaar samenwerken en dat Takecarebnb ook actief gepromoot wordt. Dus ook in Utrecht is er al samenwerking met Takecarebnb.”
 • Utrechtse Heuvelrug: "Dit initiatief heeft zeker onze sympathie. De motie in Zwolle dateert van november 2021. Gelet op de aandacht die de motie verdient hebben we besloten dat we dit element meenemen in de nieuwe gemeenteraad en het inbrengen in de besprekingen. Wij hopen dat we opnieuw een raadsprogramma met de hele raad kunnen maken en dat honorering van dit initiatief daarin een plek krijgt."
 • Veenendaal: “Verleden week hebben wij uw bericht besproken in onze fractievergadering. Dat heeft er toe geleid dat wij vandaag schriftelijke vragen hebben gesteld aan het college, zie bijgevoegd.”
 • Velsen: “Ik zal dit punt meenemen in de debatten en naar voren brengen als het gaat om opvang statushouders. Als we statushouders op onze wachtlijst hebben, moet het mogelijk zijn dat ze alvast in de gemeente Velsen komen logeren (via takecarebnb), om zo kennis te maken, de taal te leren en zich welkom te voelen.”
 • Westerkwartier: “Hartelijk dank voor uw mail. Deze breng ik onder de aandacht bij het raadslid dat dit onderwerp in portefeuille heeft.”
 • Westland: “Dank voor je bericht. Ik zal dit delen in mijn omgeving, veel zegen toegewenst in Zwolle.”
 • De Wolden: "Wat een prachtig initiatief!! Het lijkt mij wel een idee dat jullie binnen de Wolden een keer jullie verhaal doen over dit plan. Er wonen hier veel rijke mensen met grote woningen, dus mogelijkheden genoeg!!"
 • Zwolle, wethouder Dorrit de Jong: “Takecarebnb is een erg mooi initiatief dat zowel de vluchteling als de Zwolse samenleving kansen biedt om elkaar snel en goed te leren kennen. Met deze breed aangenomen motie[3]van de gemeenteraad ga ik graag aan de slag. We zijn nu in gesprek met Takecarebnb om het in gang te zetten en zo snel mogelijk de eerste matches te maken.” 

Wees sterk en houd moed en ook nu, dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Met hartelijke groet, 

Bert Sluijer, Carla Troost, Claudia van Bruggen, Freddy Eikelboom, Joop van Ommen, Philip Troost, Ruth Stoorvogel, Sybrena Vonck en Jan de Beer