Skip to main content

Vakantiegeld Samen Delen 2024

Geloven in Samen Delen

Ieder mens kostbaar in Gods ogen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Tegelijk is er in onze samenleving een groeiende kloof tussen mensen “die hebben” en zij “die niet hebben”. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt.

Samen delen verbindt

Mensen met een goed inkomen ontvangen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks ontvangen om van te leven. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen.

Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Met de actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

Ervaringen van een deler

Een vrijwilliger over zijn ontmoetingen rondom het delen vorig jaar: “Een alleenstaande moeder, diep ontroerd door de vrijgevigheid van Apeldoorners. Die samen met haar kinderen nu echt een keer uit eten kon in een pannenkoekenhuis. Een prachtig verhaal van een statushouder, die hier haar plek had gevonden, een opleiding wilde gaan doen met dit extraatje, zodat ze haar baan kon behouden en zelfstandig een leven kon opbouwen met haar kinderen. Veilig in Apeldoorn. En een jongeman met afstand tot de arbeidsmarkt, die zijn energie stopt in het tekenen van de meest prachtige digitale fantasiefiguren. Zo schuilt er een talent in ieder mens. Je moet het alleen willen ontdekken.”

Geven:

U kunt uw gift nog overmaken tot en met 11 juni 2024 door een bedrag te storten op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.