Corona nog steeds een spelbreker

Corona nog steeds een spelbreker.............

Even leek het er op, dat we weer stappen konden gaan ondernemen om onze activiteiten van ONE in 2022 weer meer vorm te gaan geven.

De vooruitzichten zijn helaas nog steeds niet erg hoopgevend. Natuurlijk blijven we niet stil zitten. We gaan in ieder geval een uitgestelde Diaconale Markt voorbereiden, zodat we (als corona het toestaat) direct aan de slag kunnen.

Verder zullen we als Regiegroep met enkele kerken doorspreken over de toekomst en werkwijze van ONE. We willen graag de verbinder zijn en blijven om met de kerken en (christelijke) sociale partners, Apeldoorn een diaconale hart van kerken te tonen.
We vinden het belangrijk, dat aan ONE verbonden sociale partners hun bestuurlijke aansprakelijkheden rond o.a. privacywetgeving en financiĆ«le zaken goed hebben geregeld.  
Onze missie en doel is die verbondenheid onderling ook bestuurlijk te versterken en diaconieƫn te bewegen kerkleden te stimuleren met vrijwillige inzet deze organisaties tot steun te zijn.