Skip to main content

Werkwijze en toelichting

ONE Apeldoorn verbindt kerken en christelijke geloofsgemeenschappen in Apeldoorn

  • met elkaar
  • met (christelijke) sociale partners.

Bij kerken en christelijke geloofsgemeenschappen denken we aan alle kerken en kerkelijke groeperingen, maar ook aan internationale of migrantenkerken in onze stad.

Bij (christelijke) sociale partners denken we vooral aan die hulpverlenende organisaties die werken vanuit een christelijke visie, maar ook aan allerlei werkgroepen, die zich (in kerken) vormen rond maatschappelijke diaconale hulpvragen.

We willen vooral behoefte gericht bezig zijn. Kerken en organisaties die samenwerking zoeken willen we dan ook graag aan elkaar verbinden in om rondom die behoefte die ze hebben – we noemen zo’n samenwerkingsverband een cluster. We gaan er vanuit dat elk cluster dat gevormd wordt op den duur zelfstandig kan blijven functioneren door de inzet van alle betrokkenen. We willen zo’n cluster natuurlijk van harte ondersteunen – indien nodig. Maar we willen vooral graag op de hoogte blijven van de voortgang van de taken die zo’n cluster voor zich ziet. 

We geloven dat er een geweldige stimulans uitgaat van een goede samenwerking naar beide kanten: naar de kerken zelf en naar de organisaties.

Vanuit de regiegroep van ONE Apeldoorn willen we waar nodig ook nieuwe cluster initiëren en tegelijk overzicht houden over het functioneren van elk cluster.

Geïnteresseerd?   

Neem dan contact op via het contactformulier op deze website.