Skip to main content

CNAP | Christelijk Noodfonds Apeldoorn

Doelstelling

Financiele en materiele hulp aan mensen in noodsituaties, waar geen helper voorhanden is.

Adres

  • Straat: Deventerstraat 40
  • Postcode: 7311 LW
  • Plaats: Apeldoorn

Contact

  • Telefoon: 06-19 18 53 43
  • E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie

Wat is het CNAP?

Het CNAP staat voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn. Het CNAP is een in 2017 opgerichte stichting van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn. Zij biedt hulp waar overheids- en andere maatschappelijke organisatie op korte termijn geen mogelijkheden kunnen bieden.

Armoede bestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Kerken kunnen slechts aanvullend diaconaal werkzaam zijn. De hulp van het CNAP is dan ook nooit structureel van aard. 

De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen, nu al 10, geven jaarlijks een vrijwillege bijdrage aan het CNAP. Daarmee tonen zij in de praktische zin hun eensgezindheid bij het vormgeven van hun diaconale opdracht.

Wij streven ernaar met zoveel mogelijk kerken samen te werken. Wij nodigen ook de andere kerken in Apeldoorn uit deel te gaan nemen. Daardoor zijn wij sterker, kunnen wij efficiënter werken en hebben wij één gezicht naar buiten.

Doelstelling

Doelstelling van de hulpverlening is perspectief bieden en een bijdrage leveren aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van de hulpvrager. Daartoe werken wij nauw met burgerlijke  hulpverlenende instanties, maar ook met bijvoorbeeld: Schuldhulpmaatje, de Voedselbank en de Kledingbank.

Doelgroep

Het CNAP biedt hulp aan alle inwoners van de gemeente Apeldoorn. Het is niet noodzakelijk, dat men aangesloten is bij een kerk of geloofsgemeenschap.

Vormen van hulp

Hulp wordt geboden in de vorm van een renteloze lening, een gift of goederen. Giften in geld worden niet op de rekening gestort van de hulpvrager. Dit om te voorkomen dat het gedoneerde  een andere bestemming krijgt dan waar het voor bedoeld is. De gift kan bestaan uit geld voor de aanschaf van artikelen c.q. goederen. Ook kan de gift bestaan uit (tweedehands) goederen, die door particulieren aan het CNAP ter beschikking zijn gesteld. Bij goederen is te denken aan: meubels, witgoed en fietsen. Vaak bestaat de hulp uit een combinatie van geld en goederen.

Locatie en bereikbaarheid

Stichting CNAP houdt tweemaal per week een inloopspreekuur. Op de maandag of woensdagochtend kunnen hulpvragers met of zonder afspraak binnenlopen bij De Herberg, Deventerstraat 40. Ook kan per mail of telefonisch contact worden opgenomen.