Skip to main content

Kerk & Vluchteling

Doelstelling

Het herbergen van vreemdelingen behoort tot de kern van het christelijke hulpbetoon in deze wereld.

Contact

Informatie

Missie 

Het herbergen van vreemdelingen behoort tot de kern van het christelijke hulpbetoon in deze wereld. Deze taak pakt elke kerk op zijn eigen manier op. Tegelijk heeft het gezamenlijk optrekken van kerken en christelijke organisaties in dat opzicht een aantoonbare meerwaarde en daarom ziet de Stichting Kerk en Vluchteling dat het haar taak is kerken en aanverwante organisaties in Apeldoorn

  • te ondersteunen bij hun activiteiten voor vluchtelingen (onder vluchtelingen verstaan wij statushouders, [uitgeprocedeerde] asielzoekers en bewoners van in Apeldoorn te vestigen AZC);
  • de gezamenlijke spreekbuis namens de kerken richting de overheid te zijn.

Visie

Als basis voor de samenwerking van de deelnemende eren en organisaties in Kerk en Vluchteling gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

  • We geven hulp zonder onderscheid – hoe divers de doelgroep ook is;
  • We geven op een transparante manier hulp – zodat steeds onze motieven duidelijk zijn;
  • De kerken zijn zelf verantwoordelijk voor de activiteiten ten behoeve van vluchtelingen – eigenaarschap bevordert immers de betrokkenheid;
  • De kerken werken waar mogelijk samen en spreken we met een stem – we zijn samen kerk in Apeldoorn;
  • De samenwerking in K&V is geen doel op zich maar heeft een aantoonbare meerwaarde.