Skip to main content

Steungezinnen

Steungezinnen

Lokale kerken en geloofsgemeenschappen worden gevraagd aan te geven voor welke werkvelden men diaconale belangstelling heeft en daarbij - waarbij mogelijk- graag samenwerking wil nastreven met andere kerken in Apeldoorn.
Vanuit een verzameling van belangstellende kerken wordt per werkveld naar soort hulp- en dienstverlening een cluster gevormd. Ook de sociale partners worden daarbij betrokken. Op deze wijze kunnen alle betrokken partijen elkaar versterken in diaconale diensten.


Toelichting Werkveld Steungezinnen
Tijdens de eerste Brainstorm heeft ex-wethouder Paul Blokhuis de deelnemers voorgehouden om als kerken in Apeldoorn zich in te gaan zetten als steungezinnen. Het gaat om tijdelijke opvang van kinderen als
ondersteuning voor gezinnen.
ONE Apeldoorn wil zeker een poging gaan doen kerken hiervoor te interesseren. Eerste verkennende gesprekken hebben plaats gevonden.