Skip to main content

Vluchtelingen

Vluchtelingen

Tijdelijke opvang

Sinds begin 2019 is aan de Christiaan Geurtsweg 10 een tijdelijke opvang voor asielzoekers ingericht, een zg. Pre-POL. Zodra asielzoekers de asielprocedure ingaan, verhuizen ze naar een a dere COA-locatie. Door gebrek aan plaatsen elders blijven sommigen in Apeldoorn. Momenteel worden er ruim 400 aan de Chr. Geurtsweg opgevangen.

Het AZC Apeldoorn

Als alles volgens plan gaat verlopen zal ergens medio 2021 het azs-Apeldoorn opengaan aan de Deventerstraat in het voormalige GGNet-gebouw. Daar zullen alleen vluchtelingen met een status (ongeveer 600 statushouders) worden opgevangen. 

De kerken hebben zich verenigd in de Stichting Kerk en Vluchteling (www.kerkenvluchtelingapeldoorn.com) om elkaar te stimuleren deze vluchtelingen te ondersteunen en waar nodig te helpen. ONE Apeldoorn betuigt zijn hartelijke steun aan deze Stichting en hoopt dat de kerken steeds beter gaan samenwerken om deze vluchtelingen een waardige opvang en een goed bestaan te geven. 

Toelichting Werkveld Vluchtelingen

De stichting Kerk en Vluchteling, Present Apeldoorn, verschillende kerken en geloofsgemeenschappen en particulieren zetten zich nu al enorm in om de vluchtelingen in de Gemeente Apeldoorn te ondersteunen en te helpen op diverse terreinen. In de loop van dit jaar zullen alle kerken worden uitgenodigd deel te nemen en activiteiten te ontplooien met het oog op de huisvesting van de permanente AZC aan de Deventerstraat.