Skip to main content

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

We vragen aan de Apeldoornse kerken voor welke werkvelden men als diaconie belangstelling heeft en op welke gebieden men graag zou willen samenwerken.
In de samenwerking willen met de kerken oplopen en mogelijk adviseren. In die samenwerking betrekken we ook Apeldoornse organisaties op een gekozen terrein om elkaar zo samen te kunnen versterken.

Actviteiten binnen Werkveld Werk & Inkomen

Binnen dit werkveld hebben we het over o.a:

 • armoede
 • schulden
 • werkeloosheid

Veel diaconieën houden zich bezig met:

 • Praktische goederenhulp
 • Nood- en Steunfondsen bij acute hulpvragen
 • Periodiek : bijzondere financiële acties (o.a. vakantiegeld)
 • Sociale ontmoetingsactiviteiten (maaltijden/eetcafe)
 • Ondersteunende activiteiten bij werkloosheid
 • Hulp bij schulden gericht op gedragsverandering

We kennen in Apeldoorn de volgende organisaties waarmee kerken samenwerken:

 • Stichting CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn)
 • Interkerkelijke stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn
 • Stichting Jobhulpmaatje Apeldoorn
 • Werkgroep Vakantiegeld Samen Delen
 • Werkgroep Apeldoorn tegen Verarming
 • Werkgroep WeeWee – Cafe

Materiele Hulp (armoede)

 • Beschikbaar stellen van levensmiddelen.
 • Gratis beschikbaar stellen van meubels, fietsen, witgoed
 • Acties voor kinderen (bv schoenendoosacties)
 • Beschikbaar stellen van voedselpakketten voor de Voedselbank
 • Vakantiegeld samen delen
 • Kerstpakketten acties
 • Maaltijden voor dak- en thuislozen

Financiele Hulp (schulden)

Steeds meer mensen hebben met schulden te maken en zoeken naar wegen om hun probleem op te lossen. SchuldHulpMaatje wil deze mensen bijstaan in het vinden van een oplossing, een arm om hen heen slaan en samen werken aan gedragsverandering, zodat schulden in de toekomst kunnen worden voorkomen. Daarnaast is deskundig advies voor de diaconie bij schuldproblemen van kerkleden een mogelijkheid.

Hulp werkzoekenden (werkloosheid)

Voor bepaalde doelgroepen lukt het maar niet een baan te vinden !
Het WeeWee Cafe biedt voor deze doelgroepen een ontmoetingsplek om elkaar te ondersteunen en tips uit te wisselen. 
De stichting Jobhulpmaatje Apeldoorn helpt werkzoekenden aan tools om werk te kunnen vinden en of vrijwilligerswerk om zo verbinding te houden met de omgeving en je nuttig te voelen.